Прийом до 1-го класу

Лист № 063-2467 від 06.05.2020: Про зарахування до закладів освіти

Лист про зарахування до закладів освіти

Перша сторінка листа. Повна версія в ПДФ файлі.
Натисність бордову кнопку!

Про прийом до 1-х класів
буде повідомлено пізніше
на сайті школи.

Наказ_МОН України №367 про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

 

18.02.2020                                                                                                                      40

Про прийом дітей до 1-х класів
закладів загальної середньої освіти
Шевченківського району у 2020 році

На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році»

Н А К А З У Ю:

1. Директорам закладів загальної середньої освіти району:

1.1. розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 3 квітня 2020 року.

1.2.провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

1.2.1.порядок прийому дітей до 1-х класів;

1.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

1.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

1.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів.

1.3. розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, що зазначена в підпунктах 1.2.1.-1.2.4. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти.

1.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

1.5. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

1.6. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004);

1.7. надати до управління освіти інформацію щодо:

1.7.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 02 березня 2020 року;

1.7.2. прийнятих рішень про забезпечення дітей місцями у закладі освіти відповідності до закріпленої території обслуговування до 02 березня 2020 року;

1.7.3. кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 10 травня та 28 травня;

1.7.4. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 15 червня 2020 року.

2. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти (І.Муценко):

2.1. розмістити на веб-сайті управління освіти розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти;

2.2. вжити заходів щодо забезпечення кабінетів 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання, сучасними меблями, у тому числі партами тощо;

2.3. інформувати Департамент освіти і науки про прийом дітей до 1-х класів у визначені терміни;

2.4. здійснити моніторинг прийому дітей до 1-х класів протягом квітня – червня 2020 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.начальника Ірина МУЦЕНКО
Виконавець: Т.ПОПОВА
Погоджено: В.СЕВОСТЬЯНОВА

місто Київ
управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138
з поглибленим вивченням предметів природничого циклу

НАКАЗ

від 20 лютого 2020 року № 55-о
Про прийом дітей до 1-х класів
2020-2021 навчального року

На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році», наказу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2020 №40 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Шевченківського району у 2020 році»

Н А К А З У Ю:

1. Розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 03.04.2020.

2. Затвердити графік прийому документів до 1-х класів 2020-2021 навчального року (додається).

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Перевозниковій Н.І.:

3.1. забезпечити прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 03.04.2020.

3.2. провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

3.2.1. порядок прийому дітей до 1-х класів;

3.2.2. територію обслуговування, що закріплена за школою;

3.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

3.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів;

3.3. розмістити до 03.03.2020 інформацію, що зазначена в підпунктах 3.2.1.-3.2.4. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді школи.

3.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, щодо позачергового зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене, дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів школи, чи дітей працівників школи;

3.5. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

3.6. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004);

3.7. надати до управління освіти інформацію щодо:

3.7.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 02.03.2020;

3.7.2. кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 10.05.2020 та 28.05.2020;

3.7.3. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 15.06.2020.

4. Вжити заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов організації освітнього середовища 1-х класів за Концепцію Нової української школи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Оксана АДАМЕНКО

З наказом ознайомлені:
Перевозникова Н.І.

ЗАТВЕДЖЕНО
наказом спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №138
від 20.02.2020 № 55-о

Графік прийому документів до 1-их класів 2020-2021 навчального року

День тижня Час прийому Кабінет Відповідальна особа
понеділок 09.00-11.00 13 Перевозникова Н.І.
середа 15.00-17.00 13 Перевозникова Н.І.
четвер 12.00-15.00 13 Перевозникова Н.І.
п’ятниця 09.00-11.00 

15.00-17.00

13 Перевозникова Н.І.

Заступник директора                                                      Наталія ПЕРЕВОЗНИКОВА

Розпорядження ШРДА від 21.02.2020 №114

Розпорядження
про_№_938 про території обслуговування ЗЗСО Шевченківського району

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.2018 “Щодо медичних довідок
для відвідання закладів освіти”

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
№ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року
Міністерство освіти та науки України

Щодо медичних довідок
для відвідання закладів освіти

Відповідно до Статі 3 Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «медичне обслуговування діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням». Тобто наявність ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику є передумовою здійснення медичного обслуговування.

B процесі здійснення медичного обслуговування медичні працівники використовують затверджені Міністерством охорони здоров’я України форми медичної документації. Основною формою первинної облікової документації для ведення медичних записів щодо дітей є Форма № 112/о «Історія розвитку дитини № __» яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.07.2014 № 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за № 976/25753.

Форма № 112/о призначена для ведення записів щодо розвитку і стану здоров’я дітей та медичного обслуговування від народження до 17 років включно (школярів – до закінчення загальноосвітнього навчального закладу) і зберігається в закладі охорони здоров’я, який здійснює медичне обслуговування дитини.

Статтею 39-1. Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII передбачено право пацієнта на таємницю про стан здоров’я: «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи: або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.» Таким чином зберігання медичних записів пацієнтів в т.ч. дітей поза закладами охорони здоров’я є порушенням медичної таємниці. Для забезпечення виконання даної норми Закону Наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 157, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. зa № 182/31634, «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» була передбачена втрата чинності Форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)».

Оскільки до закладів дошкільної освіти приймаються діти віком від одного року, періодичність їх медичних оглядів регулюється Наказом МОЗ України від 20.03.2008 № 149 «Пpo затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». Даним наказом передбачено лише огляд лікарем, який спостерігає за дитиною за місцем проживання – педіатром або сімейним лікарем. Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні, тощо) здорової доношеної дитини віком до 3 років не передбачені даним Протоколом і проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. № 1120.), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їх законних представників.

Таким чином для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту що дитина здорова від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Наказ МОЗ України № 1 від 10.01.2006 затверджує Форму первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”, яка містить усю необхідно інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Згідно з Наказом, Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, зазначені у формі № 063/о дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Додатково інформуємо, що профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Даним наказом також затверджено «Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 0086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Заступник міністр                     Олександр Лінчевський