Прийом до 1-го класу

ПРИЙОМ ДО 1-ГО КЛАСУ 2020
попередній запис для подачі документів

НАЯВНІСТЬ  ВІЛЬНИХ МІСЦЬ
(на 19.06.2020)

КласиКількість вільних місць
139
220
314
416
511
616
717
8
93
104
11

НАЯВНІСТЬ  ВІЛЬНИХ МІСЦЬ
(на 10.06.2020)

КласиКількість вільних місць
160
220
314
416
511
616
717
8
93
104
11

У 2020/2021 навчальному році школа набирає два 1-ші класи. Кількість вільних місць – 60.
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 86 від 27.05.2020, організований прийом до 1 класів у 2020 році буде розпочато 1 червня з чітким дотриманням карантинних заходів.
Запис на особистий прийом для подачі документів про зарахування до 1 класу відбуватиметься з 1 червня 2020 року за телефоном: (044) 486-95-71 або за посиланням або на електронну пошту школи: school138@ukr.net.
Прийом заяв та документів, згідно попереднього запису, відбуватиметься з 9 червня до 1 липня 2020 року.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018, Наказу Департаменту освіти і науки міста Києва №21 від 05.02.2020 та Наказу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 40 від 18.02.2020.

Для вступу до школи необхідно подати такі документи:
– свідоцтво про народження дитини;
– документ, який підтверджує проживання* на території мікрорайону, який обслуговує школа;
– заяву від батьків про прийом до 1-го класу (складається на місці);
– медичну довідку про стан здоров’я дитини** (Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»).

*Міністрерство освіти і науки України рекомендує орієнтуватися на наступний перелік документів, що можуть підтверджувати місце проживання дитини (одного з її батьків) та що можуть бути пред’явлені під час подання заяви про зарахування:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

8) довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207);

9) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866);

10) акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

11) будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків.

**Міністерство охорони здоров’я України встановило, що перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд і отримати довідку (довідка форми № 086-1/о), в якій, зокрема, зазначається група для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форма № 063/о).

Наказ 95-о
від 27 травня 2020 року
 Про прийом дітей
до перших класів
у 2020 році

Наказ ДОН від 27.05.2020 №86

Лист № 063-2467 від 06.05.2020: Про зарахування до закладів освіти

Лист про зарахування до закладів освіти

Перша сторінка листа. Повна версія в ПДФ файлі.
Натисність бордову кнопку!

Про прийом до 1-х класів
буде повідомлено пізніше
на сайті школи.

Наказ_МОН України №367 про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

 

18.02.2020                                                                                                                      40

Про прийом дітей до 1-х класів
закладів загальної середньої освіти
Шевченківського району у 2020 році

На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році»

Н А К А З У Ю:

1. Директорам закладів загальної середньої освіти району:

1.1. розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 3 квітня 2020 року.

1.2.провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

1.2.1.порядок прийому дітей до 1-х класів;

1.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

1.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

1.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів.

1.3. розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, що зазначена в підпунктах 1.2.1.-1.2.4. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти.

1.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

1.5. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

1.6. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004);

1.7. надати до управління освіти інформацію щодо:

1.7.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 02 березня 2020 року;

1.7.2. прийнятих рішень про забезпечення дітей місцями у закладі освіти відповідності до закріпленої території обслуговування до 02 березня 2020 року;

1.7.3. кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 10 травня та 28 травня;

1.7.4. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 15 червня 2020 року.

2. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти (І.Муценко):

2.1. розмістити на веб-сайті управління освіти розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти;

2.2. вжити заходів щодо забезпечення кабінетів 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання, сучасними меблями, у тому числі партами тощо;

2.3. інформувати Департамент освіти і науки про прийом дітей до 1-х класів у визначені терміни;

2.4. здійснити моніторинг прийому дітей до 1-х класів протягом квітня – червня 2020 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.начальника Ірина МУЦЕНКО
Виконавець: Т.ПОПОВА
Погоджено: В.СЕВОСТЬЯНОВА

місто Київ
управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138
з поглибленим вивченням предметів природничого циклу

НАКАЗ

від 20 лютого 2020 року № 55-о
Про прийом дітей до 1-х класів
2020-2021 навчального року

На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році», наказу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2020 №40 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Шевченківського району у 2020 році»

Н А К А З У Ю:

1. Розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 03.04.2020.

2. Затвердити графік прийому документів до 1-х класів 2020-2021 навчального року (додається).

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Перевозниковій Н.І.:

3.1. забезпечити прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 03.04.2020.

3.2. провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

3.2.1. порядок прийому дітей до 1-х класів;

3.2.2. територію обслуговування, що закріплена за школою;

3.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

3.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів;

3.3. розмістити до 03.03.2020 інформацію, що зазначена в підпунктах 3.2.1.-3.2.4. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді школи.

3.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, щодо позачергового зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене, дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів школи, чи дітей працівників школи;

3.5. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

3.6. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004);

3.7. надати до управління освіти інформацію щодо:

3.7.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 02.03.2020;

3.7.2. кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 10.05.2020 та 28.05.2020;

3.7.3. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 15.06.2020.

4. Вжити заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов організації освітнього середовища 1-х класів за Концепцію Нової української школи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Оксана АДАМЕНКО

З наказом ознайомлені:
Перевозникова Н.І.

ЗАТВЕДЖЕНО
наказом спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №138
від 20.02.2020 № 55-о

Графік прийому документів до 1-их класів 2020-2021 навчального року

День тижня Час прийому Кабінет Відповідальна особа
понеділок 09.00-11.00 13 Перевозникова Н.І.
середа 15.00-17.00 13 Перевозникова Н.І.
четвер 12.00-15.00 13 Перевозникова Н.І.
п’ятниця 09.00-11.00 

15.00-17.00

13 Перевозникова Н.І.

Заступник директора                                                      Наталія ПЕРЕВОЗНИКОВА

Розпорядження ШРДА від 21.02.2020 №114

Розпорядження
про_№_938 про території обслуговування ЗЗСО Шевченківського району

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.2018 “Щодо медичних довідок
для відвідання закладів освіти”

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
№ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року
Міністерство освіти та науки України

Щодо медичних довідок
для відвідання закладів освіти

Відповідно до Статі 3 Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «медичне обслуговування діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням». Тобто наявність ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику є передумовою здійснення медичного обслуговування.

B процесі здійснення медичного обслуговування медичні працівники використовують затверджені Міністерством охорони здоров’я України форми медичної документації. Основною формою первинної облікової документації для ведення медичних записів щодо дітей є Форма № 112/о «Історія розвитку дитини № __» яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.07.2014 № 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за № 976/25753.

Форма № 112/о призначена для ведення записів щодо розвитку і стану здоров’я дітей та медичного обслуговування від народження до 17 років включно (школярів – до закінчення загальноосвітнього навчального закладу) і зберігається в закладі охорони здоров’я, який здійснює медичне обслуговування дитини.

Статтею 39-1. Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII передбачено право пацієнта на таємницю про стан здоров’я: «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи: або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.» Таким чином зберігання медичних записів пацієнтів в т.ч. дітей поза закладами охорони здоров’я є порушенням медичної таємниці. Для забезпечення виконання даної норми Закону Наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 157, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. зa № 182/31634, «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» була передбачена втрата чинності Форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)».

Оскільки до закладів дошкільної освіти приймаються діти віком від одного року, періодичність їх медичних оглядів регулюється Наказом МОЗ України від 20.03.2008 № 149 «Пpo затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». Даним наказом передбачено лише огляд лікарем, який спостерігає за дитиною за місцем проживання – педіатром або сімейним лікарем. Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні, тощо) здорової доношеної дитини віком до 3 років не передбачені даним Протоколом і проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. № 1120.), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їх законних представників.

Таким чином для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту що дитина здорова від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Наказ МОЗ України № 1 від 10.01.2006 затверджує Форму первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”, яка містить усю необхідно інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Згідно з Наказом, Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, зазначені у формі № 063/о дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Додатково інформуємо, що профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Даним наказом також затверджено «Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 0086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Заступник міністр                     Олександр Лінчевський