Виховна робота

Виховна робота в школі реалізується  за напрямками: родинно-сімейне виховання, художньо-естетичне виховання, морально-правове виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя.

Пріоритетним напрямком виховної роботи із здобувачами освіти є національно-патріотичне виховання.

Мета виховної роботи: формування в учнів особистісних рис громадянина Української держави, набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток духовної, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Завдання виховної роботи  реалізуються через наступні  види діяльності: пізнавальну, ціннісно-орієнтовану, превентивне виховання, формування здорового способу життя та безпека життєдіяльності,  роботу з батьками та  громадськістю.

Проблемна тема, якій підпорядковані виховні заходи:  «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня».

Патріотичне виховання в ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва