Рік математики

У давнину слово
«симетрія»
вживалось
у значенні
«гармонія» та «краса».

Вивчення археологічних пам’яток показує, що людство на зорі своєї культури вже мало уявлення про симетрію і здійснювало її в малюнках  і в предметах побуту. Треба думати, що застосування симетрії в первісному виробництві визначається не тільки естетичними мотивами, але до певної міри і впевненістю людини в більшій придатності для практики правильних форм.

академік А. В. Шубніков (1887-1970).